Er VPN ulovligt?

Er VPN ulovligt? Umiddelbart er VPN lovligt i en lang række lande, men VPN kan nogle gange blive sat i forbindelse med ulovlige internetaktiviteter, da nogle mennesker anvender VPN for at kamuflere deres aktiviteter på nettet. Denne artikel introducerer dig til lovgivningen på området, herunder hvor du lovligt kan anvende VPN, og hvad konsekvenserne kan være af at anvende det på ulovlig vis.

Er det ulovligt at benytte en VPN adgang?

Det korte svar er nej – men det afhænger af, hvilket land du befinder dig i. Der er dog en hel del undtagelser og indskrænkninger, som du bør kende til, inden du kobler dig op på en VPN adgang.

For det første er VPN adgangen enten bandlyst, indskrænket eller direkte ulovligt i flere lande, herunder Kina, Rusland, Irak og Nord Korea.

For det andet er der visse online tjenester, hvor du bør overveje, om du vil tilgå dem gennem en VPN adgang. For eksempel er det ikke ulovligt at se film på Netflix via en VPN adgang, men det betragtes som en overtrædelse af deres retningslinjer. Du risikerer derfor at blive blokeret, hvis Netflix opdager, at du har tilgået tjenesten gennem en VPN-adgang.

For det tredje kan du risikere, at udbyderen af VPN tjenesten deler din historik og personlige data med myndighederne. Selvom de fleste udbydere således proklamerer, at de ikke opbevarer historik og data, har der været adskillige tilfælde, hvor udbydere af VPN tjenester alligevel har delt netop historik og personlige data med myndigheder, hvis de bliver bedt om det. Vær også opmærksom på, at blot fordi du er koblet på internettet via en VPN-adgang, betyder det altså ikke, at der så er fri leg uden ansvar. Alt det, der er ulovligt på nettet, er altså fortsat ulovligt, selvom du er koblet op på en anden måde, end du plejer.

Er der restriktioner på, hvilke VPN udbydere du må bruge?

Der er som sådan ikke restriktioner i forhold til, hvilken VPN udbyder, du bør benytte dig af. Men du skal alligevel tænke dig rigtigt godt om, når du kobler dig op på et VPN netværk. Du skal særligt være opmærksom på de udbydere, der tilbyder gratis VPN adgang. Det har nemlig vist sig, at nogle af disse udbydere har solgt data om deres kunder, herunder hele deres internethistorik, til tredjemand. Det kan således være en god idé lige at undersøge en smule på forhånd, så du både finder anmeldelser fra andre brugere og eventuelle tests online af det pågældende netværk. Dermed kan du føle dig nogenlunde tryg og sikker på, at du ikke bliver overvåget, opbevaret og videredelt.

Hvor er det direkte ulovligt at bruge VPN?

Der er visse lande, som helt generelt forsøger at begrænse borgernes rettigheder, og som på alle måder gerne vil holde øje med deres borgere, herunder holde et skarpt øje med deres online aktiviteter. Det betyder også, at borgere i disse lande er meget interesseret i at benytte sig af VPN-netværk, da staten her ikke kan overvåge aktiviteterne.

Det betyder imidlertid også, at mange af disse lande har gjort det ulovligt at benytte sig af en VPN adgang. Det betyder naturligvis samtidig, at eksisterende VPN-netværk forsøges blokeret af staten i det pågældende land. Således er VPN netværk fuldstændigt ulovlige i Nord Korea og Irak. Brugen er voldsomt begrænset i lande som Rusland, Kina, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater.

Er der visse handlinger, der er ulovlige?   

Som nævnt ovenfor, påvirker VPN netværket ikke de øvrige regler i det pågældende land, og det betyder, at de ting der var ulovlige før VPN, også er ulovligt efter VPN. Således må du ikke:

  • dele immaterialretligt beskyttet materiale med andre, herunder musik, film og spil
  • hacke eller på anden måde få uautoriseret adgang til andres computere eller netværk
  • købe, sælge eller downloade via det mørke internet (the dark web), herunder stoffer, våben og ulovlig porno
  • cyberstalke, det vil sige stalke andre mennesker på nettet og dække sine spor ved hjælp af en VPN adgang

Risikerer du bøde eller straf, hvis du bruger VPN?
Medmindre du bruger VPN i et land, hvor det er ulovligt, så risikerer du hverken bødestraf eller andre former for straf ved at koble dig på et VPN netværk. Men du kan selvfølgelig blive mødt med et sagsanlæg, hvis du har anvendt VPN adgangen til at foretage dig ting på nettet, som ikke er lovlige.

Her udspringer sagsanlægget dog ikke af det faktum, at du har anvendt en VPN adgang, men udelukkende det faktum, at det, du har foretaget dig på nettet, er ulovligt. Det kunne for eksempel være, hvis du har delt eller forsøgt at dele store kopibeskyttede filer med andre, hvis du har købt våben på nettet eller på anden måde overtrådt gældende lovgivning.

Du skal heller ikke regne med, at udbydere beskytter dig i et sådant tilfælde. VPN udbyderen vil nemlig typisk dele al din data og historik med politiet, så de kan spore, hvad du har foretaget dig på nettet. Det gælder også de udbydere, som hævder, at de ikke opbevarer din historik i deres system. Oplysningerne bliver nemlig lagret i et eller andet omfang, og det har allerede gentagne gange været anvendt i retssager, hvor brugere er blevet stævnet for ulovlig aktivitet på internettet.

Hvilke rettigheder har du, når du bruger en VPN adgang?

Det er svært at komme med et helt entydigt svar på, hvilke rettigheder du har, når du benytter dig af en VPN adgang. Det afhænger nemlig meget af den VPN udbyder, du benytter samt hvilket land, du opholder dig i, mens du bruger VPN netværket.

Husk derfor altid at læse betingelserne grundigt igennem, inden du kobler dig op på et VPN netværk. Det er også vigtigt at læse betingelserne for de apps, du bruger, igennem, så du er sikker på, at du ikke handler imod aftale ved at anvende app’en samtidig med, at du er koblet på et VPN-netværk. Hvis du skal ud at rejse, skal du altid undersøge på forhånd, hvordan lovgivningen er omkring VPN netværk i det pågældende land. Rejser du til et land, hvor VPN er ulovligt, skal du nemlig have frakoblet alle dine VPN services, forinden du træder ind i landet.

Danske anmeldelser af VPN-løsninger
VPNeksperten.dk er ejet og drevet af SEO-Butler.dk - Alt indhold er beskyttet af ophavsretten.